Hvalby, M., og J. Thortveit. «‘Det Er En Fremmed Tanke å Skulle Ha Studentene for Seg selv’: Om Veilederteam i lærerutdanningens Praksisstudium». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, bd. 7, nr. 1, mars 2022, s. 1-14, doi:10.15845/ntvp.v7i1.3465.