Skagen, K. To Mestere Og Autoriteter Om Dialog I Profesjonsveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, Bd. 7, nr. 1, Jan. 2022, s. 1-12, doi:10.15845/ntvp.v7i1.3417.