Sætra, M. K. R., K. L. Melby, M. C. Safari, og C.-C. Bachke. «‘Vi Gjorde Hverandre Gode, Men Det Dabbet Av Og Stoppet opp’: Vernepleierstudenters Erfaringer Med Loggskriving Og Gruppeveiledning». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, bd. 7, nr. 1, april 2022, s. 1-15, doi:10.15845/ntvp.v7i1.3413.