Mathiesen, I. H. «‘Da går Jeg Hjem Og Googler Det I stedet’: Improvisasjon Og Medskaping I møter Mellom Elever Og rådgivere». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, bd. 7, nr. 1, mars 2022, s. 1-14, doi:10.15845/ntvp.v7i1.3361.