Haara, F., L. Taraldsen, og E. Jenssen. Utvikling Av Veiledningskompetanse I Et Læringsfellesskap. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, Bd. 5, nr. 1, Nov. 2020, s. e3157, doi:10.15845/ntvp.v5i1.3157.