Eik, L. T., A. R. Moxnes, og H. Østland Vala. Spenning Mellom Ulike Stemmer. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, Bd. 6, nr. 1, Mar. 2021, doi:10.15845/ntvp.v6i1.3131.