Olsen, R. Flerstemmighet I Veiledningssamtaler?. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, Bd. 6, nr. 1, Feb. 2021, doi:10.15845/ntvp.v6i1.3070.