Andreasen, J., E. M. Andreasen, og V. B. Kovac. Emosjonell Kompetanse I Gruppeveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, Bd. 5, nr. 1, Sept. 2020, s. e3049, doi:10.15845/ntvp.v5i1.3049.