Worum, K. S., og C. R. P. Bjørndal. «Studenters Oppfatninger Av God Og dårlig Praksisveiledning I barnehagelærerutdanning ». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, bd. 3, nr. 1, desember 2018, s. 1-17, doi:10.15845/ntvp.v3i1.1578.