Worum, K., og C. Bjørndal. Studenters Oppfatninger Av God Og Dårlig Praksisveiledning I Barnehagelærerutdanning . Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, Bd. 3, nr. 1, Dec. 2018, s. 1-17, doi:10.15845/ntvp.v3i1.1578.