Paulsen, M., og A.-M. Aubert. Variations Among Students’ Experiences of Learning to Counsel. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, Bd. 4, nr. 1, Nov. 2019, s. 35–49, doi:10.15845/ntvp.v4i1.1497.