Føinum, M. Veiledningssamtaler. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, Bd. 4, nr. 1, Nov. 2019, s. 17–39, doi:10.15845/ntvp.v4i1.1385.