Lejonberg, E. «Hvordan Påvirker Veilederutdanningene Utøvelse Av Veilederrollen? En Analyse Av Forventninger Uttrykt I Styringsdokumenter, Forskning Og Faglitteratu»r. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, Bd. 4, nr. 1, Nov. 2019, s. 1–16, doi:10.15845/ntvp.v4i1.1383.