[1]
G. S. Steinnes og K. P. Longva, «Praksisrettleiing i møte med sårbare studentar», NORDVEI, bd. 9, nr. 1, apr. 2024.