[1]
D. N. Dyrstad, «Verdien av et blended learning veiledningskurs på et masternivå: Praksisveiledernes erfaringer», NORDVEI, bd. 9, nr. 1, s. 1–15, mar. 2024.