[1]
A.-C. Wennergren, J. Nehez, C. Nagy, H. C. Godolakis, L. Nilsson, og F. Wirén, «Trepartssamtal med digitala observationsunderlag – en framgångsfaktor för lärarstudenters deltagande och resonemang», NORDVEI, bd. 8, nr. 1, s. 1–15, mar. 2023.