[1]
N. V. Sletteland, K. Røykenes, I. Hunskår, og H. Lund, «Synkron videobasert praksisveiledning i profesjonsutdanning: en scoping oversiktsstudie», NORDVEI, bd. 7, nr. 1, s. 1–17, jun. 2022.