[1]
H. L. Eriksen og M. Gradovski, «Studenters uttrykk for motstand i veiledningssamtaler», NORDVEI, bd. 7, nr. 1, s. 1–14, okt. 2022.