[1]
S. Tveiten og G. Røkholt, «Å være veileder i ‘praksisvinden’ – utfordringer og didaktiske implikasjoner for praksisveilederutdanningen», NORDVEI, bd. 8, nr. 1, s. 1–16, mar. 2023.