[1]
M. Hvalby og J. Thortveit, «‘Det er en fremmed tanke å skulle ha studentene for seg selv’: Om veilederteam i lærerutdanningens praksisstudium», NORDVEI, bd. 7, nr. 1, s. 1–14, mar. 2022.