[1]
K. Skagen, «To mestere og autoriteter om dialog i profesjonsveiledning», NORDVEI, bd. 7, nr. 1, s. 1–12, jan. 2022.