[1]
K. Skagen, To mestere og autoriteter om dialog i profesjonsveiledning, NTVP, bd. 7, nr. 1, s. 1-12, jan. 2022.