[1]
M. K. R. Sætra, K. L. Melby, M. C. Safari, og C.-C. Bachke, «‘Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp’: Vernepleierstudenters erfaringer med loggskriving og gruppeveiledning», NORDVEI, bd. 7, nr. 1, s. 1–15, apr. 2022.