[1]
I. H. Mathiesen, «‘Da går jeg hjem og googler det i stedet’: Improvisasjon og medskaping i møter mellom elever og rådgivere», NORDVEI, bd. 7, nr. 1, s. 1–14, mar. 2022.