[1]
F. Haara, L. Taraldsen, og E. Jenssen, Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap, NTVP, bd. 5, nr. 1, s. e3157, nov. 2020.