[1]
L. I. Fjellanger, S. Halland, R. Nordlie, og A. Winje, Praksisnære profesjonssamtaler med studenter i barnehagelærerutdanningen, NTVP, bd. 5, nr. 1, mai 2020.