[1]
K. S. Worum og C. R. P. Bjørndal, «Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning », NORDVEI, bd. 3, nr. 1, s. 1–17, des. 2018.