[1]
M. Føinum, Veiledningssamtaler, NTVP, bd. 4, nr. 1, s. 17–39, nov. 2019.