[1]
E. Lejonberg, «Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratu»r, NTVP, bd. 4, nr. 1, s. 1–16, nov. 2019.