Dyrstad, D. N. (2024) «Verdien av et blended learning veiledningskurs på et masternivå: Praksisveiledernes erfaringer», Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 9(1), s. 1–15. doi: 10.15845/ntvp.v9i1.3968.