Dyrstad, D. N., Folkvord, S. E., Mykkeltveit, I. H., Risa, C. F., Lyngset, J. F., Mordt, P., Vogler, F. M. og Gjesdal, K. (2024) «Verdien av et blended learning veiledningskurs på et masternivå: Praksisveiledernes erfaringer», Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 9(1), s. 1–15. doi: 10.15845/ntvp.v9i1.3968.