Worum, K. S., Hansen, I. M. og Olsen, R. (2022) «Omvendt undervisning som talesjanger i veilederutdanningen: Studenters perspektiv på forhold som har betydning for læreprosesser», Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 7(1), s. 1–16. doi: 10.15845/ntvp.v7i1.3792.