Wennergren, A.-C., Nehez, J., Nagy, C., Godolakis, H. C., Nilsson, L. og Wirén, F. (2023) «Trepartssamtal med digitala observationsunderlag – en framgångsfaktor för lärarstudenters deltagande och resonemang», Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 8(1), s. 1–15. doi: 10.15845/ntvp.v8i1.3703.