Sletteland, N. V., Røykenes, K., Hunskår, I. og Lund, H. (2022) «Synkron videobasert praksisveiledning i profesjonsutdanning: en scoping oversiktsstudie», Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 7(1), s. 1–17. doi: 10.15845/ntvp.v7i1.3646.