Tveiten, S. og Røkholt, G. (2023) «Å være veileder i ‘praksisvinden’ – utfordringer og didaktiske implikasjoner for praksisveilederutdanningen», Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 8(1), s. 1–16. doi: 10.15845/ntvp.v8i1.3498.