Hvalby, M. og Thortveit, J. (2022) «‘Det er en fremmed tanke å skulle ha studentene for seg selv’: Om veilederteam i lærerutdanningens praksisstudium», Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 7(1), s. 1–14. doi: 10.15845/ntvp.v7i1.3465.