Sætra, M. K. R., Melby, K. L., Safari, M. C. og Bachke, C.-C. (2022) «‘Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp’: Vernepleierstudenters erfaringer med loggskriving og gruppeveiledning», Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 7(1), s. 1–15. doi: 10.15845/ntvp.v7i1.3413.