Mathiesen, I. H. (2022) «‘Da går jeg hjem og googler det i stedet’: Improvisasjon og medskaping i møter mellom elever og rådgivere», Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 7(1), s. 1–14. doi: 10.15845/ntvp.v7i1.3361.