Ulvik, M., Helleve, I. og Smith, K. (2021) Inngangen til læreryrket og behov for støtte - narrativer fra ulike nasjonale og lokale kontekster, Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 6(1). doi: 10.15845/ntvp.v6i1.3316.