Haara, F., Taraldsen, L. og Jenssen, E. (2020) Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap, Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 5(1), s. e3157. doi: 10.15845/ntvp.v5i1.3157.