Sætra, M. R. og Bachke, C. C. (2020) Stor kommunikasjonsbok – nyttig for veiledere, Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 5(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3096 (åpnet: 12august2020).