Olsen, R. (2021) Flerstemmighet i veiledningssamtaler?, Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 6(1). doi: 10.15845/ntvp.v6i1.3070.