Worum, K. S. og Bjørndal, C. R. P. (2018) «Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning », Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 3(1), s. 1–17. doi: 10.15845/ntvp.v3i1.1578.