Worum, K. og Bjørndal, C. (2018) Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning , Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 3(1), s. 1-17. doi: 10.15845/ntvp.v3i1.1578.