Paulsen, M. og Aubert, A.-M. (2019) Variations among Students’ Experiences of Learning to Counsel, Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 4(1), s. 35–49. doi: 10.15845/ntvp.v4i1.1497.