Føinum, M. (2019) Veiledningssamtaler, Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 4(1), s. 17–39. doi: 10.15845/ntvp.v4i1.1385.