Lejonberg, E. (2019) «Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratu»r, Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 4(1), s. 1–16. doi: 10.15845/ntvp.v4i1.1383.