Wennergren, Ann-Christine, Jaana Nehez, Caroline Nagy, Henrietta C. Godolakis, Linda Nilsson, og Frida Wirén. 2023. «Trepartssamtal Med Digitala Observationsunderlag – En framgångsfaktor för lärarstudenters Deltagande Och Resonemang». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 8 (1):1-15. https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3703.