Sletteland, Nina Vahl, Kari Røykenes, Irene Hunskår, og Hans Lund. 2022. «Synkron Videobasert Praksisveiledning I Profesjonsutdanning: En Scoping Oversiktsstudie». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 7 (1):1-17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3646.