Tveiten, Sidsel, og Gro Røkholt. 2023. «Å være Veileder I ‘praksisvinden’ – Utfordringer Og Didaktiske Implikasjoner for Praksisveilederutdanningen». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 8 (1):1-16. https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3498.