Hvalby, Mette, og Jorunn Thortveit. 2022. «‘Det Er En Fremmed Tanke å Skulle Ha Studentene for Seg selv’: Om Veilederteam i lærerutdanningens Praksisstudium». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk 7 (1):1-14. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3465.